Gerivermek üzerine
Bir nefes alırız ve geri veririz, bir yaşam ödünç alırız ve geri veririz, yaşam sırasında bize eşlik eden bedenimizi de geri veririz. Doğa, ödünç vermek ve en nihayetinde geri alarak tekrar ödünç vermek üzerine bir dönüşüm yaşatır.
geriver.com
geriver.com’un amacı kitapseverlerin kendilerine en yakın kitapsevere ulaşarak, kendi kütüphanelerinden ödünç kitap vererek kitaplarının okunmasını sağlamak ve en yakınındaki kitapseverin kütüphanesinden ödünç alarak daha çok kitap okuyabilmelerini sağlamaktır.
Yargı Üzerine Denemeler
İnsan, varlık özellikleri gereğince gözlem veyahut deneyim yolları ile sürekli bir takım fikir ve kanaatler geliştirir. Ve bu düşünceler üzerine yargılar oluşturur. Yargı; bilgilerin birleşmesinin ardından ortaya çıkan bir sonuç halidir. Dünya üzerinde yaşayan her birey, sürekli ve düzenli bir şekilde yargılar oluşturur. Yargılar ise birey tarafından kendisi ve dünya için en iyi hali düşünülerek geliştirilir. Elbette temel hareket noktası bireyin kendisidir.
Takiyettin Mengüşoğlu'dan İnsanın Varlık Yapısı ve Nitelikleri Üzerine
Takiyettin Mengüşoğlu’nun İnsan Felsefesi kitabını diğer görüşlerden ayıran nitelik, ontolojik temellere dayanmasıdır.
Kapitalist-Emperyalist düzene Kuran-ı Kerimin açtığı savaş...
Emperyalizm ve İnsan emeğinin kutsallığı meselesine inançsal bir yaklaşım...
''Ezgiler Ezgisi''bölümünde ''Muhammed'' ismi
Yahudi Kutsal Metinlerinde gelecek Peygamberin ismi meselesi